دریافت ویزا و رفع ریجکتی ویزاهای کانادا

با مدیریت دانیال لاریجانی وکیل رسمی دادگستری کانادا

بسته خدمات ویژ ه برنامه جدید مهاجرتی برای ایرانیان

دریافت ویزای کانادا، رفع ریجکتی ویزا در دادگاه فدرال (در صورت ردی) و دریافت اجازه کار و تحصیل بعد از ورود به کانادا

مرحله اول - دریافت ویزای توریستی کانادا

درخواست ویزای توریستی و ارایه پرونده به دادگاه در صورتی ردی بدون دریافت هزینه بیشتر

مرحله دوم - رفع ریجکتی ویزا در دادگاه فدرال در صورت ردی

رفع ریجکتی ویزا و دریافت حق الوکالت بعد از قبولی در دادگاه و صدور ویزا

مرحله سوم - دریافت اجازه کار و تحصیل کانادا

اقدام برای اجازه کار یا تحصیل پس از ورود به کاناد

خدمات تخصصی رفع ریجکتی ویزاهای کانادا

رفع ریجکتی انواع ویزاهای توریستی، کاری و تحصیلی کانادا در دادگاه فدرال

توسط وکلای رسمی دادگستری کانادا با بیش از ۲۵ سال سابقه

هزاران پرونده موفق با بالای ۹۰ درصد موفقیت در دادگاه

خدمات اعتراض به تاخیر پرونده ها

Mandamus Application

اعتراض به تاخیر در رسیدگی به پرونده های ویزا و مهاجرت

توسط وکلای رسمی دادگستری کانادا با بیش از ۲۵ سال سابقه

دریافت ۹۰ درصد نتیجه پرونده ها در طی مدت دو هفته از زمان اقدام

وکلای رسمی کانادایی با بیش از ۲۵ سال سابقه در امور دادگاههای مهاجرت